fbpx

Apua osaamisen kehittämiseen

Monia mahdollisuuksia

Osaamisen kehittämiseen on monia tapoja ja välineitä. Interaktiivinen, vuorovaikutteinen oppimateriaali innostaa oppimaan ja parantaa oppimistuloksia. Vuorovaikutteisessa aineistossa voidaan yhdistää tekstiä, ääntä ja kuvaa monipuolisesti huomioiden erilaisten oppijoiden tarpeet. Verkkojulkaisuna aineistot ovat käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Olen käytettävissä, jos haluat tehostaa osaamisen kehittämistä organisaatiossasi.

AINEISTOJEN VALMISTUS

Tarvitsetko henkilöstön osaamisen kehittämiseen aineistoa, joka palvelee kohdennetusti omaa organisaatiotasi? Toteutan aineiston tarpeidenne mukaan.

APUA IDEOINTIIN

Haluatko tehdä aineiston itse, mutta kaipaat apua sisällön ideointiin. Suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä aihepiiriin ja kohderyhmään soveltuvat välineet.

MARKKINOINTIAPUA

Kaipaatko apua markkinointiin, sisällön tuottamiseen tai tekstien editoimiseen?  Sisällön tuotantoa teen monien vuosien kokemuksella.

VALMIIT AINEISTOT

Tuotannossa on myös valmiita aineistoja, joita voidaan muokata juuri teille sopiviksi.

Esimerkkejä interaktiivista materiaaleista

Seuraavassa on vain muutamia esimerkkejä interaktiivisten menetelmien hyödyntämisestä oppimisessa. Tutustu esimerkkeihin ja jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Selvitetään, miten osaamisen kehittämistä voisi tehostaa juuri sinun organisaatiossasi.

Yhdistä kuva ja ääni

Kuvan ja äänen yhdistäminen antaa monia mahdollisuuksia. Tässä on yksi esimerkki.

Käytä 360-kuvaa

Videota on käytetty osaamisen kehittämisessä kauan. Mutta on myös muita tapoja.

Havainnollista kuvaparein

Kuvaparit ovat tehokkaita havainnollistajia. Katso esimerkki.

Tilaa uutiskirje

Artikkelit

Julkaisen sivustolla myös artikkeita aiheista, jotka liittyvät osaamisen kehittämiseen,  puhtausalaan tai muuten kiinnostaviin asioihin tai ilmiöihin.
Voit myös ehdottaa aihetta ottamalla yhteyttä.

Siivous ja hoitoon liittyvät infektiot

Healthcare Cleaning Forum on vakiinnuttanut paikkansa Interclean-messujen oheisohjelmana. Tänä vuonna keskityttiin siivouksen merkitykseen hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa. JAA        

Read more

Näkökulmia tule-sairauksien vähentämiseen

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä siivousalalla. Tähän artikkeliin on koottu viimeisimpien tutkimusten ja julkaisujen pohjalta käsityksiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöistä. JAA1       

Read more

Ikä vaikuttaa siivoojien tapaturmiin ja sairauspäiviin

Siivoojien tapaturma- ja sairauspäivien kokonaismäärä on tilastojen mukaan melko vakio vuosittain. Tilastojen analysointi paljastaa kuitenkin kiinnostavaa tietoa. JAA        

Read more

Aivoille jumppaa


Pelaa muistipeliä!

Peliin