fbpx

Artikkelit

Siivous ja hoitoon liittyvät infektiot

Healthcare Cleaning Forum on vakiinnuttanut paikkansa Interclean-messujen oheisohjelmana. Tänä vuonna keskityttiin siivouksen merkitykseen hoitoon liittyvien infektioiden torjunnassa. JAA        

Näkökulmia tule-sairauksien vähentämiseen

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä siivousalalla. Tähän artikkeliin on koottu viimeisimpien tutkimusten ja julkaisujen pohjalta käsityksiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijöistä. JAA1       

Ikä vaikuttaa siivoojien tapaturmiin ja sairauspäiviin

Siivoojien tapaturma- ja sairauspäivien kokonaismäärä on tilastojen mukaan melko vakio vuosittain. Tilastojen analysointi paljastaa kuitenkin kiinnostavaa tietoa. JAA        

Pintojen puhdistuksella on merkitystä

Moni asia konkretisoituu, kun se esitetään lukuarvoina. Tämä tavoitteena otimme koulu- ja päiväkotitiloista pintapuhtausnäytteitä ja punnitsimme lattiapinnoille kertyneitä likamääriä. JAA   1    

Kartta, jossa kaikki maapallon maat. Karttaan on merkitty kuusi maata, joiden koronasiivousohjeita jutussa käsitellään. Maat ovat Australia, Englanti, Kanada, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat

Koronasiivousohjeistuksissa eroja eri maissa

Kuuden maan viranomaisohjeet koronasiivouksesta poikkeavat niin laajuudeltaan kuin sisällöltään toisistaan. Tartunnat voivat levitä pintojen välityksellä, mutta ohjeet virusten tuhoamiseksi pinnoilta vaihtelevat. JAA        

Pinnan pyyhintä mikrokuitupyyhkeellä

Riittäisikö puhdistus?

Sanotaan, että korona-aikana usko tieteellisiin tutkimuksiin vahvistuu. Niinpä lähdin selvittämään, löytyykö tutkimuksista vastausta kysymykseen, milloin siivouksessa riittää puhdistava menetelmä ja milloin tarvitaan desinfiointia, kun halutaan estää tautien tarttuminen pintojen välityksellä. JAA    1   

Piirros koronaviruksesta

Tutkimuskatsaus – uusi koronavirus

Jotta koronaviruspandemia voitaisiin taltuttaa, tarvittaisiin paljon uutta tietoa. Millaisia tutkimuksia uudesta koronaviruksesta on jo ehditty tehdä tai mihin tutkimuksiin annetut ohjeet perustuvat? JAA 2      

Mitä on normaalijoutuisuus?

Siivoustyötä on standardoitu ja mitoitettu jo 50 vuotta. Yksi mitoitusperiaate on, että työtä tehdään normaalijoutuisuudella. Mitä se tarkoittaa? JAA        

Hiilijalanjälki pienemmäksi

Tein Sitran elämäntapatestin selvittääkseni hiilijalanjälkeni. Odotin hyvää tulosta. JAA6       

Robotti-imuri

Robottiproblematiikkaa

Roboteista toivotaan merkittävää apua lattioiden puhdistamiseen myös ammattisiivouksessa. Aina robotit eivät toimi riittävän itsenäisesti. Miksi se on niin vaikeaa? JAA15