fbpx

Koronasiivousohjeistuksissa eroja eri maissa

Kartta, jossa kaikki maapallon maat. Karttaan on merkitty kuusi maata, joiden koronasiivousohjeita jutussa käsitellään. Maat ovat Australia, Englanti, Kanada, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat

Kuuden maan viranomaisohjeet koronasiivouksesta poikkeavat niin laajuudeltaan kuin sisällöltään toisistaan. Tartunnat voivat levitä pintojen välityksellä, mutta ohjeet virusten tuhoamiseksi pinnoilta vaihtelevat.

Ensiksi on syytä korostaa, että tämä katsaus valtioiden tai viranomaistahojen verkkosivuilla julkaistuihin koronasiivousohjeistuksiin on suppea: ohjeita on vain niistä maista, joiden kieltä ymmärrän riittävässä määrin. Mukaan valikoituivat Australia, Englanti, Kanada, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat.

Tähän juttuun on poimittu koronasiivouksesta julkaistuja ohjeita muiden kuin terveydenhuollon tilojen osalta.

Varo koskemasta kosketuspintoihin

Vaikka ohjeissa on eroja, yksi teema on yhteinen yli muiden. Kosketuspintojen puhdistamisen merkitystä painotetaan ja niitä luetellaan kaikissa ohjeissa – joissakin enemmän, toisissa vähemmän.

Yhteistä on myös tilojen käyttäjien vastuuttaminen.

Esimerkiksi kosketuspintoihin koskettamista kehotetaan välttämään etenkin kohteissa, joissa työskentelee tai liikkuu paljon ihmisiä. Mutta ellei se ole mahdollista, tilan käyttäjää saatetaan kehottaa puhdistamaan pinta koskemisen jälkeen esimerkiksi desinfioivalla pyyhkeellä. Yhteiskäytössä olevat tietokoneen näppäimistöt ja hiiret toivotaan poistettavan käytöstä.

Mahdollisuuksien mukaan kehotetaan hankkimaan myös kosketusvapaita kalusteita, esimerkiksi käsidesiautomaatteja tai jäteastioita.

Ilahduttavasti ohjeissa korostetaan siivoojien työturvallisuuden varmistamista. Ohjeita annetaan mm. suojainten ja desinfektioaineiden oikeasta käytöstä ja esitetään jopa koulutusvaatimuksia.

Kaikkien maiden ohjeissa korostetaan luonnollisesti kosketuspintojen puhdistusta.

Eri maiden koronasiivousohjeista poimittua

Karkeasti jakaen katsauksessa mukana olevissa Euroopan maissa luotetaan pitkälti pintojen puhdistukseen. Pintojen desinfiointitarve on muiden maiden ohjeissa selkeämmin esillä. Monesta maasta löytyy myös viranomaistahon ylläpitämä luettelo pintojen desinfiointiin hyväksytyistä desinfektioaineista.

Vaikka hyvää puhdistusta korostetaan, käytännössä ohjeena voidaan mainita aineen lisäksi vain suositus kosteiden pyyhintämenetelmien käyttöön.

Poikkeuksena on Australian Victorian osavaltion ohje, jossa käsitellään myös mm. siivouspyyhkeiden ja muiden välineiden valintaa sekä annetaan yksityiskohtaisia ohjeita siivoukseen. Mutta palataan ohjeeseen myöhemmin.

Positiivista viranomaisohjeissa ovat huomiot, jotka liittyvät tilojen siivottavuuteen ja tilasuunnitteluun. Suositellaan esimerkiksi kaluste- ja tavaramäärän vähentämistä tiloissa sekä huokoisten tai vaikeasti puhdistettavien pintamateriaalien valintaa uudiskohteisiin.

Alla olevasta kuvasta pääset i-merkin kautta lukemaan otteita eri maiden viranomaisohjeista. Linkkien avulla pääset ao. ohjeisiin ja voit perehtyä niihin tarkemmin.

Victorian osavaltion seikkaperäinen ohjeistus

Lopuksi mielestäni hyvä esimerkki koronasiivousohjeistuksesta. Australian Victorian osavaltio on laatinut 63-sivuisen ohjeen, jossa vastuut koronasiivouksen toteutumisesta on jaettu neljälle taholle

 • tilan käyttäjät, mukaan lukien ylin johto
 • siivouspalvelun päällikkö/johtaja
 • siivouspalvelun esimies
 • siivoojat.

Opas

 1. määrittelee eri tahojen vastuut ja tehtävät
 2. ohjeistaa siivousaikojen ja siivouksen taajuuden määrittelyä
 3. luettelee tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset, kuten koronaturvallisuussuunnitelma, riskikartoitus, siivouksen suunnittelu, aineiden ja välineiden valinta
 4. antaa ohjeita siivouksen suunnitteluun ja toteutukseen käytännössä
 5. esittää vaatimuksia tarvittavasta koulutuksesta ja opastuksesta
 6. korostaa valvonnan ja toiminnan jatkuvan arvioinnin merkitystä sekä ohjeistaa pintahygienian mittaamiseen.

Tarvittaessa ohjeita esitetään kolmen riskitason osalta

 • matala riskitaso, tavanomainen siivous
 • kohonnut riskitaso, ohjeet, kun alueen koronatartunnat ovat kasvussa
 • korkea riskitaso, erikseen määritelty koronasiivous.

Ohjeen liitteenä on myös useita tarkistuslistoja ja suunnitelmapohjia.

Harvoin olen nähnyt yhtä konkreettista ohjeistusta. Esimerkiksi siivoustaajuutta ohjeistetaan näin: Matalan riskin tilanteessa sisääntuloalueen ovenkahvat puhdistetaan päivittäin, jos sama henkilö koskettaa kahvaa yli kymmenen kertaa päivän aikana. Kohonneen riskin tilanteessa sisääntuloaulan ovenkahvat puhdistetaan ja desinfioidaan kaksi kertaa päivässä, jos kahvaa koskettaa 10 – 20 eri henkilöä.

Viktorian osavaltion ohje (Word-dokumentti) Coronavirus (COVID-19) cleaning guidelines for workplaces, Information for business owners, managers and cleaners löytyy täältä (dokumentit löytyvät otsikon Guidelines and resources for environmental cleaning alta.

Julkaistu 19.11.2020

Jaa:

Tutustu myös

Kartta, jossa kaikki maapallon maat. Karttaan on merkitty kuusi maata, joiden koronasiivousohjeita jutussa käsitellään. Maat ovat Australia, Englanti, Kanada, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat

Koronasiivousohjeistuksissa eroja eri maissa

Kuuden maan viranomaisohjeet koronasiivouksesta poikkeavat niin laajuudeltaan kuin sisällöltään toisistaan. Tartunnat voivat levitä pintojen välityksellä, mutta ohjeet virusten tuhoamiseksi pinnoilta vaihtelevat. Ensiksi on syytä korostaa, että tämä katsaus valtioiden tai viranomaistahojen verkkosivuilla julkaistuihin koronasiivousohjeistuksiin on suppea: ohjeita on vain niistä maista, joiden kieltä ymmärrän riittävässä määrin. Mukaan valikoituivat Australia, Englanti, Kanada, Ruotsi, Saksa ja Yhdysvallat.

Lue lisää »
Robotti-imuri

Robottiproblematiikkaa

Roboteista toivotaan merkittävää apua lattioiden puhdistamiseen myös ammattisiivouksessa. Aina robotit eivät toimi riittävän itsenäisesti. Miksi se on niin vaikeaa?

Lue lisää »
\n <\/svg><\/span>","hf_account_show_menu_on":"hover","hf_account_action_type":"link","is_header_builder_active":"1"};