fbpx

Mitä on normaalijoutuisuus?

Siivoustyötä on standardoitu ja mitoitettu jo 50 vuotta. Yksi mitoitusperiaate on, että työtä tehdään normaalijoutuisuudella. Mitä se tarkoittaa?

Kun työtä tehdään normaalijoutuisuudella, sitä jaksaa tehdä koko työpäivän liiaksi kuormittumatta.

Työn joutuisuuteen vaikuttavat työntekijän taito, työhalukkuus (intensiteetti) ja olosuhteet. Normaalijoutuisuudella työtä tekevän työntekijän taito ja työn intensiteetti ovat keskinkertaisia, työskentelyolosuhteet ovat normaalit ja työssä käytetään normaalimenetelmää. Normaalijoutuisuutta merkitään tavallisesti 100:lla (kj = 1,00).

Tämä normaalimenetelmä on siivoustyössä kuvattu menetelmästandardissa, jos kyseiselle menetelmälle on laadittu aikastandardi.

Normaalijoutuisuutta (kj) voi itsekin testata kansainvälisesti hyväksytyillä esimerkkisuorituksilla. Näitä ovat korttipakan 52 kortin jakaminen neljään kasaan kortti kerrallaan 30 sekunnissa ja kävely tasaisella tiellä kevyesti vaatetettuna ilman taakkaa vauhdilla 4,8 km/h. Kokeilepa!

Mutta miltä näyttää normaalijoutuisuus siivoustyössä? Sitä lähdin selvittämään työntutkija Aino-Maija Lahtelan kanssa. Hän on toiminut vuodesta 1982 muun muassa siivousalan työntutkijana ja laatinut alalle useita menetelmä- ja aikastandardeja.

Päätimme videoida tasopinnan kosteapyyhintää ja lattian nihkeämoppausta, mitata työhön kuluneet ajat ja verrata niitä aikastandardien pohjalta laskettuihin aikoihin. Aino-Maija Lahtela lupautui itse tekemään työsuoritukset. Lopuksi listasimme vielä seikkoja, jotka vaikuttavat työaikaan ja joutuisuuteen.

Lattian nihkeämoppaus

Lattian moppauksessa käytettiin Swep Duo HygienePlus -moppia, jonka työleveys on 50 cm. Testialueena oli vapaa käytävätila, jonka materiaalina on lakattu parkettilattia. Mopatun alueen koko oli 23,4 m2.Työ tehtiin välineelle laaditun menetelmästandardin eli normaalimenetelmän mukaan.

Aikastandardin mukainen suoritusaika nihkeämoppaukselle on 0.052 min/ m2, kun kyseessä on vähän likainen ja alle 10 % kalustettu tila. Suoritusaika sisältää elpymislisää 16 %, joten normaaliajaksi eli varsinaiseksi työn tekemisajaksi jää 0.044 min/ m2.

Standardeissa ajat ilmoitetaan senttiminuutteina (1 cmin = 0,01 min). Esimerkiksi 0.052 min on sekunteina 3,12 sekuntia (0.052 x 60 s). Sekunnit muutetaan senttiminuuteiksi jakamalla ne 60:llä. Esimerkiksi 12 sekuntia on 0.2 minuuttia.

Elpymislisällä varataan työntekijälle aikaa palautua työstä johtuvasta fyysisestä ja psyykkisestä kuormituksesta. Elpymisaika sisältää sekä tauot, joita tarvitaan palautumiseen työkuormituksesta, että henkilökohtaisen apuajan, joka sisältää lakisääteisten tai paikallisesti sovittujen taukojen pitämisen ja henkilökohtaisten tarpeiden hoitamiseen tarvittavan ajan.

Standardin mukainen aika normaalijoutuisuudella tehtyyn nihkeämoppaukseen on 0.044 min/m2 x 23,4 m2 = 1.03 min eli 1 min 2 s.

Aikaa kului hieman enemmän eli 1 min 7 s.

Aino-Maija toteaa videota katsoessaan, että työntutkimusta tehtäessä hän määrittäisi joutuisuudeksi 0,95. Työsuorituksessa oli hänen mukaansa hieman liikaa päällekkäistä työtä. Työvälineen leveys (50 cm) ei ollut optimaalinen tässä kohteessa, koska käytävän leveys oli 1,5 metriä. Kolme moppaussuuntaa ei olisi riittänyt, sillä päällekkäisen työn määrän suositus on 10 %. Työvälineellä on siis merkitystä! Toiseksi testialue oli pieni. Tästä syystä ajassa ei otettu huomioon mopin irrottamista, vaikka se kuuluu standardiaikaan.

Katso video lattian nihkeämoppauksesta.

Tasopinnan kosteapyyhintä

Tasopinnan kosteapyyhinnässä käytettiin mikrokuituista siivouspyyhettä. Pöytien pinta-ala oli 4,2 m2 ja ne pyyhittiin kauttaaltaan oletuksella, että pinnalla on runsaasti likaa.

Mikrokuituiselle siivouspyyhkeelle ei ole tuoretta kosteapyyhinnän menetelmä- ja aikastandardia. Laskennassa käytetään siksi tasopinnan kosteapyyhinnälle laadittua standardia, jonka mukaan vapaan, runsaasti likaisen tasopinnan suoritusaika on 0.38 min/ m2 ja elpymislisä 15 % eli normaaliaika on 0.32 min/ m2.

Standardin mukainen tekemisaika olisi siis 1.344 min eli 1 min 21 s.

Aikaa kului 1 min 25 sekuntia.

Joutuisuudeksi Aino-Maija määrittäisi videon perusteella 1,00 eli normaalijoutuisuuden. Video herätti ajatuksen myös ammatillisen osaamisen merkityksestä. Osaamisen kehittäminen lisää myös joutuisuutta.

Katso video, miten tasopinnan pyyhintä sujui testissämme.

Julkaistu suomalaisen työn päivän aattona 30.4.2019.

Jaa:

Tutustu myös

Vuosiluku 2018 ja lamppu

Uutuudet 2018

Selailin suomalaisia ja englantilaisia ammattilehtiä saadakseni kuvaa, millaisia uutuuksia vuonna 2018 tuotiin markkinoille. Tuloksen näet seuraavista listoista.

Lue lisää »
\n <\/svg><\/span>","hf_account_show_menu_on":"hover","hf_account_action_type":"link","is_header_builder_active":"1"};