fbpx

Pintojen puhdistuksella on merkitystä

Moni asia konkretisoituu, kun se esitetään lukuarvoina. Tämä tavoitteena otimme koulu- ja päiväkotitiloista pintapuhtausnäytteitä ja punnitsimme lattiapinnoille kertyneitä likamääriä.

Tarkoituksena on pintapuhtausnäytteiden avulla testata, ovatko pinnat likaisia ja jos kyllä, puhdistuvatko pinnat pyyhittäessä. Pintapuhtausnäytteet otetaan ATP-mittarilla, joka mittaa pinnalla olevan orgaanisen lian määrää.

Tuloksia arvioitaessa käytettiin laitetoimittajan antamia raja-arvosuosituksia (puhdistetut kaakeli- ja metallipinnat saniteettitiloissa):

  • alle 40 RLU hyvä
  • 40 – 60 RLU välttävä
  • yli 60 RLU hylätty.

Päiväkodissa puhdasta

Mukkulan päiväkodissa Lahdessa pintapuhtausnäytteitä otetaan pinnoilta, joiden oletamme likaantuneen siivouksen jälkeen. Näytteitä otetaan vaipanvaihdossa käytetyn pesualtaan reunasta, ulko-oven kahvasta sekä porraskaiteesta, joka henkilökunnan mukaan on päiväkodin likaisin pinta. Lapset koskettavat kaidetta liikkuessaan kerrosten välillä. ATP-mittari näyttää kuitenkin pieniä RLU-lukemia. Tulos on hyvä, sillä pinnat on siivottu työpäivän aluksi, jotta päiväkotilapset voivat tulla puhtaisiin tiloihin.

Viimeiseksi mittauskohteeksi valitaan ryhmätilan lattia, jossa aamupala on nautittu hieman aikaisemmin. Päiväkodissa lattia on kosketuspinta ja näytteenottohetkelläkin lapsia istuu lattialla leikkien. Pintapuhtausnäyte otetaan ruokapöydän vierestä. Lukema osoittaa likamäärää, joka mittalaitteen valmistajan ohjetaulukon mukaan on ”hylätty”. Laitoshuoltaja Tuula Pietiläinen kosteamoppaa lattian, jonka jälkeen otetaan uusi näyte. RLU-lukuarvo on merkittävästi pienempi, 10.

Kuvassa otetaan lattialta pintapuhtausnäyte, näytetään sen tulos 178 RLU. Lisäksi kuva lattian kosteamoppauksesta sekä sen jälkeen otetun pintapuhtausnäytteen tulos, joka on RLU 10.

Koulu likaantuu nopeasti

Puolilta päivin siirrymme Salpausselän kouluun. Kyseessä on ns. kenkäkoulu, jossa ulkojalkineita ei tarvitse riisua. Koulu on siivottu normaalin aikataulun mukaan, mutta mittauskohteiden siivouksesta on jo muutamia tunteja aikaa.

Laitoshuoltaja Paula Hallikainen on kiinnostunut kuntosalilaitteiden puhtaudesta. Siispä ensimmäiseksi sinne. Kuntosali on sekä oppilaiden että henkilökunnan ahkerassa käytössä. Ohjeena on, että jokainen puhdistaa käyttämänsä laitteet sitä varten varatulla puhdistusaineliuoksella ja pyyhkeillä.

Paula Hallikainen ottaa pintapuhtausnäytteen crosstrainerin kädensijasta. RLU-lukuarvo on suuri, mikä viittaa siihen, että välipuhdistuksia on jäänyt tekemättä. Perehdyttäjä Miika Ruoho pyyhkii kädensijan hanavedellä kostutetulla mikrokuitupyyhkeellä. Muuta ei tarvita pinnan puhdistumiseen, RLU-lukemaksi saadaan 7.

Kuvassa otetaan pintapuhtausnäyte crosstrainerin kädensijasta, näytetään mittaustulos 334 RLU, pyyhitään kädensija mikrokuitupyyhkeellä sekä näytetään sen jälkeen otetun näytteen tulos, joka on 7 RLU.

Seuraavaksi halutaan testata sisääntulokerroksen wc-tilan hanan puhtaus. Näytteenottopuikolla pyyhitään sekä hanan vivun ylä- että alapintaa. Näytteenoton jälkeen vivun ylä- ja alapinnat puhdistetaan mikrokuitupyyhkeellä. Ohje – yksi pyyhkäisy, yhteen suuntaan – toimii. Lika jää pyyhkeeseen eikä leviä muille pinnoille. RLU-lukema on 0.

Kuvassa otetaan näyte hanan vivusta, näytetään tulos 645 RLU, pyyhitään vipu mikrokuitupyyhkeellä ja näytetään sen jälkeen otetun pintapuhtausnäytteen tulos, joka on RLU 0.

Siirrymme sisääntuloaulaan ja oletamme, että oven painike on likainen. Mutta olemme väärässä, mittari näyttää tulosta 30. Olisiko niin, että ovi avataan koskettamatta painiketta paljain käsin?

Ovilasi on näkyvästi likainen ja mitään syytä pintapuhtausnäytteen ottamiseen ei ole, mutta mielenkiinnosta näyte otetaan. Tulos on odotettu. Pyyhintäjälki lasipinnalla kuitenkin osoittaa, että yksi pyyhintä ylhäältä alas poistaa sormenjälkiäkin hyvin.

Kuvassa otetaan pintapuhtausnäyte ovilasista, näytetään sen tulos RLU 84, näytetään lasipintaa, josta osa on pyyhitty mikrokuitupyyhkeellä sekä pyyhinnän jälkeen otetun näytteen tulos, joka on RLU 8.

Likaa voi kertyä paljon

Sekä päiväkodissa että koululla kerättiin likaa eri tiloista lattioiden moppauksen jälkeen. Likamäärät punnittiin.

Henkilö punnitsee likaa.
Laitoshuoltaja Tuula Pietiläinen keräsi päiväkodin eri tilojen lattiapinnoilta mopattua likaa muovipusseihin marraskuussa 2020.
Luokan lattian likamäärä lokakuussa 2020. Kuva: Paula Hallikainen.

Hiekan, pölyn ja muun irtolian lisäksi moppi keräsi päiväkodin lattioilta mm. ruoan tähteitä ja koululuokkien lattioilta mm. banaaninkuoria ja paperia, jotka eivät ole osuneet roskakoriin. Alla olevaan kuvioon on laskettu muutamien tilojen likakertymät vuositason lukemiksi.

Kuvassa punnuksia, joihin on merkitty eri päiväkoti- ja koulutiloista vuodessa kertyviä likamääriä. Lasten lepohuone 0,8 kg, käytävä 3 kg, ruokailutila 10 kg, sisääntuloeteinen 12 kg sekä koulun kielikuokka 4 kg ja maantiedon luokka 25 kg.
Määriä laskettaessa käytettiin siivouspäivien lukumääränä vuodessa: päiväkoti 260 päivää, koulu 190 päivää. Tilojen pinta-alat: käytävä 90 m2, lasten lepohuone 32 m2, ruokailutila 64 m2, sisääntuloeteinen 36 m2, luokat n. 60 m2.

Pieni testimme osoittaa siivouksen merkityksen, mutta myös sen, että kosketuspintojen puhtaudessa meillä jokaisella on vastuumme.

Kiitos Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluille jutun teon mahdollistamisesta: toimitusjohtaja Tarja Jantunen, aluepäällikkö Seija Väänänen, laitoshuoltajat Paula Hallikainen ja Tuula Pietiläinen ja perehdyttäjä Miika Ruoho. Juttu on julkaistu myös Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelujen verkkosivuilla.

Julkaistu 3.12.2020

Jaa:

Tutustu myös

Pinnan pyyhintä mikrokuitupyyhkeellä

Riittäisikö puhdistus?

Sanotaan, että korona-aikana usko tieteellisiin tutkimuksiin vahvistuu. Niinpä lähdin selvittämään, löytyykö tutkimuksista vastausta kysymykseen, milloin siivouksessa riittää puhdistava menetelmä ja milloin tarvitaan desinfiointia, kun halutaan estää tautien tarttuminen pintojen välityksellä.

Lue lisää »
\n <\/svg><\/span>","hf_account_show_menu_on":"hover","hf_account_action_type":"link","is_header_builder_active":"1"};