fbpx

ErgoClean-ajankohtaispäivä

30.5.2024 klo 9.30-15.00
Siivouksen ergonomian ajankohtaispäivä

ErgoClean, Cleaning ergonomics – to prevent occupational diseases and accidents -hanke on päättymässä.

Hankkeen tuloksien esittelyn lisäksi ajankohtaispäivä valottaa siivouksen ergonomiaan liittyvää tutkimusta niin fyysisen kuin organisatorisen ergonomian näkökulmista sekä luo katsauksen ergonomian rooliin tuotekehityksessä.

Ajankohtaispäivä pidetään 30.5.2024 klo 9.30–15 Folkhälsanin tiloissa (Ossiansali), Topeliuksenkatu 20, Helsinki.

Alustava ohjelma

9.30–10.00

Aamukahvi

10.00–10.10

Tilaisuuden avaus

10.10–11.00

ErgoClean-hankkeen tuloksia
Hankkeessa kerätty tieto ja laadittu opastusmateriaali, miten niitä voidaan hyödyntää?
Tarja Valkosalo, Propuhtaus

11.00–11.45

Näkökulmia haittakuormitustekijöiden hallintaan yhteisillä työpaikoilla
Yhteisillä työpaikoilla siivoustyön fyysinen ja psykososiaalinen kuormitus ei ole yksin siivousorganisaation käsissä. Päivi Kekkonen tarkasteli osana yhteisiin työpaikkoihin ja muihin monen toimijan tilanteisiin keskittynyttä väitöstyötään puhtauspalvelutyöntekijöiden työssä esiintyviä haittakuormitustekijöitä ja niiden hallintaa. Organisatoriseen ergonomiaan painottuvassa tutkimuksessa kehitettiin osallistuvaan kehittämiseen perustuva prosessi työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseksi.
TkT, FT Päivi Kekkonen, Oulun yliopisto

11.45–12.45

Lounas

12.45–13.15

Myontecin älyvaatteet siivousalan ergonomiamittauksessa
Riitta Simonen, Tuotepäällikkö, TtT, ft, Myontec

13.15–14.00

Ergonomia siivousvälineiden ja -koneiden tuotekehityksessä
Jussi Kotomäki, Vileda Professional, Tuotepäällikkö Pohjoismaat
Petri Rekola, Rekola Trolley Systems, Toimitusjohtaja
Ergonomia Interclean-messu-uutuuksissa

Mikrotauko

14.05–14.50

Siivoustyön kuormitus tutkimuksen näkökulmasta
Siivoustyön kuormittavuutta on tutkittu Suomessa ja kansainvälisesti paljon. Miten tuloksia hyödynnetään?
Leila Hopsu, vanhempi tutkija emerita

14.50–15.00

Päivän yhteenveto ja päätöskahvit

Tilaisuus on maksuton ja paikkoja on 70 henkilölle. Ilmoittaudu pian. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.4.2024.

Osallistumisen esteestä on ruokahävikin välttämiseksi ilmoitettava 13.5.2024 mennessä sähköpostitse tarja.valkosalo@propuhtaus.fi

Tilaisuuden järjestäjä:

\n <\/svg><\/span>","hf_account_show_menu_on":"hover","hf_account_action_type":"link","is_header_builder_active":"1"};